socioeco.org
Sitio de recursos de la economía social y solidaria
'

Pla d’imPuls dE l’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2016 – 2019

Ajuntament de Barcelona

abril 2017

Para bajar : PDF (2,2 MiB)

En otros idiomas: Español - English

Resumen :

El document que teniu a les mans és el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona, una iniciativa municipal que desplega una mirada socioeconòmica transformadora de la realitat urbana i un programa d’acció amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una economia al servei de les persones i de la jus- tícia social.

El Pla d’Impuls recull una diagnosi, el procés d’elaboració i el conjunt d’actuacions que es volen dur a terme en els propers anys a la ciutat, i s’estructura en les parts següents:

— L’economia social i solidària a Barcelona. On s’analitza la realitat del teixit socioeconòmic transformador de la ciutat i el seu desplegament territorial.

— Elaboració del Pla. On s’exposa el procés d’elaboració del Pla i les dinàmiques de coproducció i coresponsabilitat

— Contingut del Pla. On es descriuen els objectius generals i específics, les línies de treball, les actuacions i les accions a emprendre.

— Desenvolupament del Pla. On es mostren els diferents agents implicats en l’execució del Pla i els espais de treball conjunt i participat.

— Pressupost i seguiment i avaluació. On es detallen les assignacions pressupostàries, així com els criteris d’avaluació d’impacte.

— Annex: Per una nova política socioeconòmica. On es relata una aproximació a l’economia plural i a la proposta de transformació socioeconòmica de la ciutat.